Bilgi teknolojileri, bilişim ürünleri tasarımı, üretimi, satışı, saha operasyonları ve bakımı konularında faaliyet gösteren şirketimiz, faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkan çevresel etkileri kontrol altında tutmak amacıyla aşağıda bulunan maddeleri taahhüt eder.

  • Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek.
  • Çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak amacıyla tüm faaliyetlerde etkin bir atık yönetim modeli uygulamak.
  • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.
  • Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak.
  • Çevresel sorumluluklarının farkında olan çalışanlarla birlikte sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek.