Tüm çalışanlarımıza karşılıklı saygı ve güvene dayanan, açık ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratma çabası içindeyiz. Sürekli gelişim için en önemli unsurun sahip olduğumuz entellektüel sermaye olduğunun bilincindeyiz. Karetek’in sektördeki farkı, yüksek nitelikli profesyonel kadrosudur. Bu bilinçle ortak amacımız, büyük başarıların altına Karetek ailesi olarak hep birlikte imza atmaktır.

Şirketimizin prensipleri doğrultusunda, İnsan Kaynakları olarak amacımız; çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri, ekip çalışmasını ve çok yönlü projeleri teşvik edici, yaratıcı ve yenilikçi bir ortam yaratarak sürekli eğitim ve gelişim fırsatları sunmak, objektif bir performans yönetimi kurarak üstün performansın ayırt edilmesini ve başarının ödüllendirilmesini, kurum kültürümüzün her kademede benimsenip uygulanmasını sağlamaktır.