Şirketimiz, faaliyetlerini yerine getirirken İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarını kontrol altında tutmak amacıyla aşağıda bulunan maddeleri taahhüt eder.

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek,
  • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek,
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
  • İSG sorumluluklarının farkında olan çalışanlarla birlikte sürdürülebilir bir İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek.